ญญญ

 

 

Document Equation

Document Table of Contents

Document Equation

Writing Equation 

Historiography Physics

Wall Mosaic

 

ญญญญญญญญญญญญ

 

 

 

 

Previous To the Current

Situations and People who Led to the Construction

Construction Pre Production

Construction Begins

Construction Progression and Details

How Long since Construction Ended

Events of the Structure since Construction Ended

Building Modifications

Current Configuration

 

People Involved

Location Involved

UNESCO

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

 

 

Elder Futhark

References

TR Welling