R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

F

U

TH

A

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

P, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28*

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

 

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug. 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

 

 

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

 

 

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug. 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

 

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

 

 

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

 

 

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 8-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

 

 

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug. 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

 

 

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct. 8-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

 

 

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug. 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

 

 

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

 

 

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct 8-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

 

 

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug. 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

 

 

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

 

 

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

Nov. 13 – 27

 

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

 

 

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

Oct. 28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug .13- 27

July  29-Aug.  12  

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

 

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

 

 

W

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

 

 

G

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

 

 

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

 

 

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

 

 

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

 

 

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

 

 

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

 

 

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

 

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

 

 

 

 

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  http://my.execpc.com/~gronitz/futhark/meanings/elder/1_1.gif

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  U

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  TH

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

July  14  28 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

Oct .28-Nov 12

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  http://my.execpc.com/~gronitz/futhark/meanings/elder/1_4.gif

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  http://my.execpc.com/~gronitz/futhark/meanings/elder/1_5.gif

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

Aug. 28 -  Sept  11 

 

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  http://my.execpc.com/~gronitz/futhark/meanings/elder/1_6.gif

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

K

R

A

TH

U

F

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

Aug. 28 -  Sept  11 

 

Aug 13- 27

July  29-Aug.  12 

 

July  14  28 

 

June 29 July 13

June 13-28

May 29 - June 12

 

May 14 – 28

 

April 29-May 13

 

April 14 – 28

 

March 30  - April 13 

 

March 14 – 29

 

Feb 27-Mar 13

 

Feb  13 – 26

 

Jan. 29 - Feb  12

 

Jan. 13 – 28

 

Dec. 29- Jan 12  

 

Dec, 13 – 28

 

Nov.  28 - Dec. 12

Nov. 13 – 27

 

Oct .28-Nov 12

 

Oct 13 – 27

Sep 28 Oct 12

Sept 12-27 

 

This is the masculine reverse count C

D

O

Ing

L

M

E

B

T

S

Al

P

AE

J

I

N

H

W

G

K

R

A

TH

U

F

 

 

This is the current time count B

Being people born during the time of  http://my.execpc.com/~gronitz/futhark/meanings/elder/1_7.gif

 

This is the feminine forward count a

F

U

TH

A

R

K

G

W

H

N

I

J

AE

P

Al 

S

T

B

E

M

L

Ing

O

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16